Sistem minikanalov

Mini-kanali za troplozračno ogrevanje se vgradijo na zvočno izolacijo pod estrihom. Na sliki je prikazan pregled sestavnih delov ene veje mini-kanalov od razdelilca do izstopne rešetke. Vsi ti deli so že izdelani v tovarni, tako da jih je potrebno le sestaviti v željenem zaporedju. Na posamezne razdelilce, ki so različnih velikosti (glede na potrebno število kanalov), se montirajio posebni nastavki in na te posamezni kanal. Nepotrebne odprtine se zaprejo s posebnimi pokrovi. Mini-kanali so iz pocinkane pločevine in so 100 mm široki in 50 mm visoki. Pri vgradnji se njihova dolžina prilagodi z rezanjem.

Minikanali po sistemu Schrag

Minikanali po sistemu Schrag

Na koncu vsakega mini-kanala je vgrajen dušilec zvoka, ki je lahko v enojni ali dvojni izvedbi. Dvojna izvedba se uporabi, če je dolžina kanala od razdelilca do izstopne rešetke manjša od 4 m ali v primeru prostorov, kjer se želi dodatna dušitev zvokov (npr. spalnica). Za dušilcem zvoka se nahaja izstopna komora, v kateri se dodatno zmanjša hitrost izstopajočega zraka, na koncu kanala pa okvir, v katerega se vgradi izstopna rešetka. Izstopne rešetke morajo imeti zaradi nemotenega pretoka zraka minimalno razdaljo do eventuelnih zaves 50 mm.

Po opravljeni osnovni montaži posameznih elementov mini-kanalov in na potrebno dolžino prirejenih kanalov, se vsi elementi zakovičijo med seboj. Da nebi pri vgradnji estriha prišlo do zamaknitve posameznih kanalov, se ti na določeni razdalji pritrdijo v tlak z posebnimi pritrdilnimi elementi.
Presek vgradnje mini kanala

Presek vgradnje

Presek vgradnje

Talna obloga

  1. Talna obloga
  2. Cementni estrih(H = min 40 mm)
  3. Izolacija iz filca po potrebi (H = 4 mm)
  4. Zapolnitev z lahkim betonom (H = 50 mm)
  5. Zvočna in toplotna izolacija
  6. Nosilna plošča
  7. Mini-kanal (dimenzija: 50×100 mm)

Da se prepreči onesnaženje kanalov in izstopnih odprtin pri vgradnji betona za estrih, je potrebno vgraditi v izstopne odprtine za zrak posebno oblikovane elemente iz storoporja. V kolikor ni zaželjeno ogrevanje estriha z mini-kanali, je potrebno zgornjo stran kanalov oblepiti s filcem debeline cca 4 mm.

Pri planiranju vgradnje za toplozračni sistem v posamezno etažo objekta je potrebno upoštevati izhišče, da so posamezni kanali na istem razdelilcu približno enake dolžine. Dolžina kanala mad 8 m ni priporočljiva. Na področju razdelilca in pri večji gostoti kanalov je potrebno estrih dodatno ojačati z armaturo.