Kontrolirano prezračevanje

V zadnjih letih je postal standard nizkoenergetskih hiš obvezni tehnični nivo izgradnje objektov. Visokoizolirani zunanji zidovi stanovanjskih objektov in zračno neprehodni obodi teh objektov so postali obveza ne samo pri novogradnjah, ampak tudi pri renoviranju objektov. Ogrevanje objektov je postalo odvisno predvsem od toplotnih izgub pri prezračevanju prostorov v teh objektih. To je bil tudi eden od vzrokov za posebej učinkovito zniževanje energetskih potreb z uvedbo »kontroliranega prezračevanja z vračanjem toplote«.

Naprave za kontrolirano prezračevanje z vračanjem toplote se vgrajujejo predvsem v eno- in dvo-družinske hiše. Zaradi neprehodnega oboda za zrak je naravna izmenjava zraka nemogoča. Para, vonjave iz kuhinje in toaletnih prostorov, izhlapevanje hlapljivih snovi iz pohištva in tekstila, kakor tudi tobačni dim negativno vplivajo na udobje bivanja v teh objektih, vplivajo na zdravje stanovalcev in tudi na substanco zgradbe.

Naprave za kontrolirano prezračevanje skrbijo za higienski minimum zamenjave zraka v objektu in na tak način skrbijo za zdravo bivanje.