Opis sistema

SCHRAG Comfort – toplozračno ogrevanje s sistemom komponent

Do sedaj so se s sistemom za toplozračno ogrevanje opremljale eno- in dvo-stanovanjske hiše, vendar je bil sistem vgrajen tudi v banke, cerkve, otroške vrtce, razstavne prostore. V zadnjem času je povečana tendenca na tem področju. Kompletni SHCRAG-Comfort-toplozračni sistem je sestavljen iz naslednjih komponent:
•    Vir toplotne energije,
•    Centralna enota sistema,
•    Dovodni sistem kanalov,
•    Povratni sistem kanalov,
•    Odvodni sistem kanalov iz vlažnih prostorov,
•    Dovod svežega zraka,
•    Regulacija sistema.
Schrag-Comfort-toplozračno ogrevanje lahko s svojimi komponentami dogradimo v klima napravo. Vendar lahko sistem kadarkoli naknadno dogradimo v klima napravo, saj so vsi potrebni osnovni elementi že vgrajeni oziroma je kompleten sistem izračunan za potrebne pretoke zraka pri hlajenju objekta. Potrebno je samo vgraditi doddtno napravo za hlajenja zraka. V tem primeru se je izkazala reverzibilna toplotna črpalka kot idealen vir za ogrevanje in hlajenje objekta.

Shema hiše- toplozračno ogrevanje

Shema hiše- toplozračno ogrevanje

Vir toplotne energije
Vir toplotne energije je največkrat toplovodni kotel, ogrevan na plin ali kurilno olje. Možne so tudi variante na trdo gorivo, elektro-kotel ali alternativni viri energije (npr. sonce). Ogrevalna voda se s pomočjo obtočne črpalke pošilja skozi izmenjevalec v centralni enoti, kjer se toplota prenese na zrak.

Vir toplotne energije

Vir toplotne energije

Centralna enota sistema

Centralna enota sistema je sestavljena v osnovni izvedbi iz ventilatorske enote, zračnega toplovodnega izmenjevalca in filtrirne enote s filtrom, ki ga je možno čistititi. Enota je normalno postavljena v kleti ali kurilnici. Pri nepodkletenih objektih je možna postavitev v shrambo ali na podstrešje. V objektih, ki se samo občasno ogrevajo, npr. v počitniških hišah in cerkvah, je možna vgradnja direktno ogrevanih centralnih enot namesto standardnih.

Dovodni sistem kanalov
Dovodni sistem kanalov sestavlja glavni kanalski sistem in mini-kanalski sistem v posamezni etaži objekta ali dela objekta. V centralni enoti obdelan zrak se vodi po glavnem kanalskem sistemu, ki je normalno pritrjen na stropu kleti, do posameznih razdelilcev mini-kanalskega sistema. Od razdelilcev se vodi dovodni zrak skozi mini-kanale, ki se normalno nahajajo pod estrihom, do izstopnih rešetk.

Povratni sistem kanalov
Ogreti zrak, ki izstopa iz rešetk se mora vrniti k centralni enoti toplozračnega ogrevanja kot povratni zrak. Da bi se preprečil prestop zvoka iz enega prostora v drugega, so vgrajeni med prostori dušilci zvoka, skozi katere se vrača povratni zrak v centralno enoto. Izvedba teh dušilcev je možna v več variantah, glede na gradbene okoliščine.

Uporaba dušilcev zvoka 1

Uporaba dušilcev zvoka 1

Uporaba dušilcev zvoka 2

Uporaba dušilcev zvoka 2

V primeru, da je več prostorov grupiranih okoli hodnika, je možna izvedba spuščenega stropa. Povratni zrak potuje v tem primeru skozi dušilce zvoka v spuščeni strop, kjer se potem odsesava preko povratnega kanala k centralni enoti. Pri vgradnji stenskih ali stropnih dušilcev zvoka potuje povratni zrak na hodnik in se nato na določenem mestu odsesava v centralno enoto. Najbolj uporabljena metoda vračanja zraka je odprto stopnišče v objektu, ki seže do kletnih prostorov. Dušenje zvoka v dušilcih povratnega zraka je večje od zmožnosti dušenja zvoka običajnih notranjih vrat. Z vgradnjo dodatnega dušilca zvoka v povratni kanal preprečimo prehod šumov ventilatorja centralne enote v bivalne prostore.

Odvodni sistem kanalov iz vlažnih prostorov

Zrak, ki se vpihuje v vlažne prostore, kot so kuhinja, kopalnics, WC itd. ne smemo vračati v centralno enoto, ampak ga s pomočjo centralne prezračevalne naprave odvajamo na streho ali zunanjo steno kot zavrženi zrak. Na ta način preprečimo prehod vonjav in vlage iz teh prostorov v ostale bivalne prostore. S tem preprečimo tudi nastanek poškodb objekta zaradi zastale vlage.

Dovod svežega zraka
Zavrženi zrak, ki ga odvajamo iz vlažnih prostorov s pomočji centralne prezračevalne enote, moramo nadomestiti z novim, svežim zrakom. Zaradi današnjega predpisanega načina gradnje z nepropustnim zunanjim ovojem, zunanji sveži zrak ne more pritekati v objekt skozi okenske fuge. Da bi zagotovili kontroliran dotok svežega zraka v objekt, sta na voljo dve možnosti:

– Centralno enoto za odvajanje zraka iz vlažnih prostorov razširimo v kontrolirano prezračevalno enoto z vračanjem toplote. Pri tem se odsesovani zrak iz vlažnih prostorov vodi skozi toplotni izmenjevalec, sveži zunanji zrak pa se tudi vodi skozi ta toplotni izmenjevalec. Zaradi ločenega vodenja svežega in odpadnega zraka skozi toplotni izmenjevalec, je mešanje teh dveh zračnih tokov preprečeno. Pri prehodu skozi toplotni izmenjevalec se odpadni zrak ohladi, sveži zrak pa ogreje. Ogreti sveži zrak se dovede v povratni kanal toplozračnega sistema.

– Na povratni kanal toplozračnega sistema priključimo posebni kanal za dovod svežega zraka. Z brezstopenjsko regulirano žaluzijo na povratnem kanalu in kanalu svežega zraka dovajamo v sistem željeno količino zunanjega zraka. Pri popolnem odprtju žaluzije na kanalu svežega zraka in zaprti žaluziji na kanalu povratnega zraka dosežemo hitro prezračevanje prostorov. V poletnem času obstoja tako možnost ohlajanja prostorov s hladnim nočnim zrakom. Tako lahko dovajamo v spalne prostore pri zaprtih oknih prijetno temperiran in kvaliteten svež zrak.

Pri obeh navedenih možnostih je zagotovljena s kontroliranim odvajanjem zraka iz vlažnih prosotrov higiensko potrebna zamenjava zraka v objektu.

Regulacija sistema
Regulacija sistema je sestavljena iz osnovne regulacije sistema, ki zajema regulacijo centralne enote toplozračnega sistema in kontroliranega prezračevanja in regulacijo temperature posameznih prostorov.
Centralna regulacija sistema regulira dovodno temperaturo zraka v odvisnosti od željene povratne temperature zraka. Temperatura povratnega zraka je odvisna od željene najvišje temperature v posameznem prostoru.

Regulacija sistema

Regulacija sistema

Regulacija temprerature v bivalnih prostorih je vodena s prostorskim termostatom, ki aktivira zračno zaslonko v razdelilcu mini-kanalskega sistema na kanalu, ki vodi v prostor, kjer želimo regulirati temperaturo. Funkcija prostorskih termostatov je zniževanje temperature v posameznem prostore, glede na nastavljeno temperaturo povratnega zraka. Temperature v prostorih ni možno dvigniti nad nastavljeno temperaturo povratnega zraka. Regulacija centralne enote je omejena na izbiro hitrosti ventilatorja centralne enote. Pri enostavnejši izvedbi je možen izbor treh hitrosti ventilatorja, pri čemer je prva stopnja namenjena prezračevanju objekta, druga pa ogrevanju. Tretja stopnja se uporablja samo v primeru pospešitve ogrevanja. Kompleksnejša izvedba ima brezstopenjsko regulacijo ventilatorja, ki deluje v fazi prezračevanja z minimalnimi obrati, v fazi ogrevanja pa v odvisnosti od vnaprej določenega tlaka zraka v dovodnem kanalu.