Centralno ogrevanje/hlajenje

Od sejma “Constructa 1970” v Hannovru je na evropskem trgu prisotno toplozračno ogrevanje z mini-kanali, ki ga proizvaja nemško podjetje SCHRAG pod tržnim imenom KLIMA CENTRALNO OGREVANJE. Značilnost tega sistema ogrevanja v primerjavi s klasičnim sistemom ogrevanja na topli zrak so mini-kanali položeni v tlak pod estrih. S tem sistemom so se odpravile praktično vse pomanjkljivosti klasičnega ogrevanja na topli zrak (slaba temperaturna regulacija posameznih prostorov, ropot, velike dimenzije zračnih kanalov, presluh med posameznimi prostori, prenos neugodnih vonjev med prostori itd.) obenem pa nudi največje udobje in celoletno prezračevanje z rekuperacijo toplote oziroma popolno klimatizacijo prostorov.

S toplozračnim ogrevanjem in mini-kanali ima uporabnik na voljo, ob pravilnem načrtovanju in strokovni izvedbi, enega najekonomičnejših sistemov za ogrevanje.

Eden večjih proizvajalcev montažnih hiš višjega cenovnega razreda iz ZR Nemčije vgrajuje ta sistem serijsko že od leta 1971 v nekatere tipe svojih hiš in to na splošno zadovoljstvo lastnikov, ki so predvsem navdušeni nad minimalno porabo energije za ogrevanje.

Znižanje toplotnih izgub, kot posledica racionalne rabe energije in na podlagi tega spremenjene konstrukcije zunanjih sten stanovanj, ki postajajo čedalje bolj zatesnjene, povzroča potrebo po povečani izmenjavi zraka v prostorih. Kajti le s povečanim prezračevanjem se lahko odstrani zdravju nevarne povečane koncentracije substanc v prostorih.

Zrak kot direktni nosilec toplote/hladu nam nudi možnost hitrega in varčnega ogrevanja/hlajenja in prezračevanja.

V primerjavi s Severno Ameriko (ZDA, Kanada), kjer je več kot 80% stanovanj opremljenih z ogrevanjem na zrak, igra tak sistem ogrevanja pri nas nepomembno vlogo, oziroma je večini uporabnikov neznan. Čeprav je tudi pri nas povečano povpraševanje po izboljšavi bivalnega udobja in čistem zraku.

Pasivna sončna energija, kakor tudi toplota gospodinjskih in električnih naprav se lahko brez dodatnih naprav izkoristi in na ta način zniža stroške ogrevanja do 70%.

Problem poškodbe prostorov zaradi vlage in plesni, kot posledice neustreznega prezračevanja, je na ta način rešen. Kuhinje in sanitarije se lahko oskrbijo s posebej povečanimi količinami zraka.

Vgradnja mini-kanalov pod estrih preprečuje “hladne noge” in velikokrat prisotni prepih v bližini tal zaradi padajočega mrzlega zraka. Sistem poleg tega nudi enakomeren temperaturni profil brez plasti, katerega lahko označimo kot “prostorski tok” zraka. Večji investicijski strošek se povrne z varčevanjem energije, individualno prilagoditvijo na specifične prostorske pogoje, visokim udobjem in čistim zrakom.