Pogosta vprašanja

Za vas smo pripravili odgovore na najbolj pogosta vprašanja. V kolikor ne najdete odgovora na vaše vprašanje, nam pošljite vprašanje po elektronski pošti – Kontaktni obrazec.

+ Ali je v hiši prepih?
Pri prezračevanju so količine dovednega zraka v posamezni prostor minimalne. V primeru vračanja toplote pod 90% pa imamo možnost dovedeni zrak dogrevati z električnim grelcem, malo toplotno črpalko ali vodnim izmenjevalcem.

+ Ali prenaša centralna prezračevalna enota zvok?
Pri centralnem načinu prezračevanja je uporabljen takoimenovan zvezdni način vodenja zraka v posamezni prostor, kjer ima vsak prostor ločen kanal za dovod ozoroma odvod zraka. Na ta način se prepreči prenos zvoka iz prostor v prostor. Šum ventilatorja se duši posebej z dušilci zvoka na dovodnem in odvodnem kanalu.

+ Ali povzroča prezračevalna naprava dvigovanje prahu?
Zunanji zrak je, preden je s centralno prezračevalno napravo potisnjen v posamezne prostore, filtriran in tako ostanejo nečistoče, v primerjavi z prezračevanjem z odpiranjem oken, zunaj. Hitrost vpiha skozi rešetke v prostorih je tako nizka, da ne povzroča dvigovanje obstoječega prahu v prostorih.

+ Ali se v prezračevalnih kanalih nabira umazanija?
Stopnja onesnaževanja kanalov je zelo nizka, saj se zrak, pred vstopom v kanale, filtrira. Kljub temu obstaja možnost čiščenja kanalov.

+ Ali nastaja v kanalih problem z bakterijami?
V sistemih kontroliranega prezračevanja tega problema ni. Ta fenomen nastopa pri slabo vzdrževanih kanalih sistemov s hlajenjem in vlaženjem zraka. V glavnem velja pravilo, da so redno vzdrževani sistemi nenevarni. Poleg tega se pri stanovanjskih prezračevalnih sistemih slabe snovi odvajajo v atmosfero.

+ Ali mora biti v vsakem prostoru vpihovalna in sesalna rešetka?
Na splošno ločimo prostore, v katere vpihujemo zrak (dnevni prostori, spalnice, otroške sobe) in prostore, iz katerih sesamo zrak ( kuhinja, kopalnica, WC itd.). Prečiščen svež zrak se vpihuje v prve in sesa iz drugih. Po pravilu je v vsakem prostoru le en dovod oziroma odvod zraka, izjema so kuhinja in dnevni prostor.

+ Ali se lahko vpihovanje v posamezni prostor izklopi?
Posamezen izklop vpihovanja je možen, ni pa priporočljiv. V vsakem prostoru mora biti zagotovljena stalna izmenjava zraka, da se na ta način zagotovi odvajanje vlage in slabih snovi iz prostora. To je še posebej pomembno za kletne prostore, da se prepreči nastajanje plesni.

+ Kaj je poletni »bypass«?
To je naprava, ki omogoča obvod izmenjevalca v centralni prezračevalni napravi. To je še posebej pomembno v poletnih mesecih, ko se želi podhladiti prostore z zunanjim hladnim zrakom v nočnem času. V dnevnem času je potrebno ponovno aktivirati izmenjevalec, da se prostori ne pregrejejo. Obvod izmenjevalca je voden z inteligentno regulacijo, ki primerja zunanjo in notranjo temperaturo in ga v odvisnosti od teh temperatur vključuje in izključuje.

+ Kakšne lastnosti ima zemeljski izmenjevalec?
Zunanji zrak se vodi skozi cev položeno v zemlji (premera 150 do 200 mm, 35 do 40 m dolžine, cca 2% padca) do prezračevalne naprave v objektu. Mrzel zunanji zrak se pozimi v cevi ogreje (prihranek energije, preprečitev zamrznitve izmenjevalca), poleti pa se topel zunanji zrak podhladi. Pri vgradnji cevi v zemljo je potrebno zagotoviti stalni padec, ker v nasprotnem primeru pride do zastoja kondenzata v cevi (higiensko oporečno!). Na vhodu v cev je potrebno predvideti filter, za preprečitev vstopa žuželkam in insektom v cev.
V zadnjem času se čedalje pogosteje uporablja varianta zemeljskega izmenjevalca napolnjega s slanico. V tem primeru nadomešča cev za vodenje zraka talni zemeljski izmenjevalec (dve zanki dolžine 50 m), ki ogreva s pomočjo obtočne črpalke v zimskem času zunanji zrak, oziroma v poletnem času hladi vsesovani sveži zrak. Iz higienskega stališča je ta varianta primernejša, je pa dražja.

+ Ali vpliva kuhinjska napa na delovanje prezračevalne naprave?
Delno. Pri delovanju kuhinjske nape nastane v kuhinji podtlak, ki povzorči pri objektih brez kontroliranega prezračevanja dotok svežega zraka skozi nezatesnjeni zunanji ovoj (občutek prepiha). Pri kontroliranem prezračevanju povzroči povečan podtlak v kuhinji dotok povečanih količin zraka skozi centralno enoto in njen izmenjevalec in s tem kontroliran dotok v prostore. Priključitev kuhinjske nape na centralno prezračevalno napravo ni priporočljiv zaradi odlaganja maščob v toplotnem izmenjevalcu. Poleg tega je količina zraka skozi kuhinjsko napo lahko večja od celotne količine zraka skozi prezračevalno napravo, kar ni priporočljivo za delovanje sistema. Kuhinjska napa se v kombinaciji s kontroliranim prezračevanjem uporablja samo v fazi kuhanja, takoj po kuhanju pa prevzame prezračevanje funkcijo odvoda vonja in vlage iz prostorov.

+ Ali se lahko vgradi prezračevalna naprava v star objekt?
V primeru prenove objekta je možna naknadna vgradnja kontroliranega prezračevanja. Kanale je možno vgraditi v spuščene stropove ali stenske obloge.